Dieren-Droom.nl is de grootste online dierenwinkel en heeft 14000 producten die tot 40% goedkoper zijn dan elders. Consumenten willen in deze tijden besparen en gaan ook op internet vergelijken op prijs. Dieren-Droom.nl is daarom hard op weg de meeste verkopen te genereren en de meeste naamsbekendheid te krijgen door zeer actieve promoties.Niet alleen de laagste prijs maar ook de beste garantievoorwaarden en algehele beleving van de consument tellen. Dieren-Droom.nl krijgt bij The Feedback Company een gemiddelde beoordeling van 9,6 Dit is het hoogste cijfer wat ooit behaald is bij dierenwinkels. Op de overzichtelijke website van Dieren-Droom.nl zijn alle dierbenodigdheden snel te vinden.

Google+


Korting bij Dieren-droom

De volgende korting of vergoeding ontvang je in je online spaarpot van Doublepoints.nl als je shopt bij Dieren-droom:

Omschrijving Korting of vergoeding
Standaard 1,5%

Voorwaarden Dieren-droom:

  • Dieren-droom korting wordt berekend over de orderwaarde exclusief BTW.
  • Bestel direct nadat je via Doublepoints.nl naar Dieren-droom gaat.
  • Bezoek Dieren-droom niet via andere reclame uitingen of e-mails, voordat je besteld hebt.
  • Onder voorbehoud van typ- of zetfouten.

Kortingscode Dieren-droom

Er zijn op dit moment geen lopende acties van Dieren-droom bij ons bekend.

Klantbeoordelingen over Dieren-droom

Wees de eerste die een klantervaring achterlaat over Dieren-droom.Reageren op deze pagina

Opmerkingen over deze pagina? Laat je reactie hieronder eenvoudig achter met je facebookaccount. Heb je vragen of hulp nodig? Neem dan contact of gebruik de live chat.