Strooizout.nl is de grootste online-strooizoutleverancier van Nederland waar zowel particulieren, bedrijven als instellingen voordelig hun strooizout en bijbehorende producten kunnen kopen. Door de aanhoudende vorst in de afgelopen winters ontstond er een groot tekort aan Strooizout.nl. Hierdoor ontstonden in woon- en werkomgevingen gevaarlijke situaties met glij- en valpartijen. In deze situatie biedt Strooizout.nl de oplossing voor een ijsvrij terrein.Met vele duizenden tonnen op voorraad, de mogelijkheid voor klanten om kleine hoeveelheden te bestellen, aantrekkelijke actiepakketten en gratis bezorging biedt Strooizout.nl een veilige woon- en werkingomgeving in slechts één druk op de knop.

Google+


Korting bij Strooizout.nl

De volgende korting of vergoeding ontvang je in je online spaarpot van Doublepoints.nl als je shopt bij Strooizout.nl:

Omschrijving Korting of vergoeding
Standaard 1,05%

Voorwaarden Strooizout.nl:

  • Strooizout.nl korting wordt berekend over de orderwaarde exclusief BTW.
  • Bestel direct nadat je via Doublepoints.nl naar Strooizout.nl gaat.
  • Bezoek Strooizout.nl niet via andere reclame uitingen of e-mails, voordat je besteld hebt.
  • Onder voorbehoud van typ- of zetfouten.

Kortingscode Strooizout.nl

Er zijn op dit moment geen lopende acties van Strooizout.nl bij ons bekend.

Klantbeoordelingen over Strooizout.nl

Wees de eerste die een klantervaring achterlaat over Strooizout.nl.Reageren op deze pagina

Opmerkingen over deze pagina? Laat je reactie hieronder eenvoudig achter met je facebookaccount. Heb je vragen of hulp nodig? Neem dan contact of gebruik de live chat.